उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 3

अल्फा रामबन भस्म ब्लड प्रेशर बॅलेंसर

अल्फा रामबन भस्म ब्लड प्रेशर बॅलेंसर

नियमित किंमत Rs. 200.00
नियमित किंमत विक्री किंमत Rs. 200.00
विक्री Sold out
Shipping calculated at checkout.

नव-चिंतेसाठी प्राचीन विज्ञान!
आधुनिक काळातील तणाव, बीपी!
आधुनिक काळातील भेसळ आणि जीवनशैली, किडनी समस्या!

अल्फा रामबान, ब्लड प्रेशरसाठी सर्वोत्तम आयुर्वेदिक उपचार, ज्याला स्फटिका भस्म म्हणूनही ओळखले जाते, ही एक सर्व-नैसर्गिक आयुर्वेदिक तयारी आहे जी विविध आरोग्य फायदे देते, विशेषत: रक्तदाब आणि मूत्रपिंडांसाठी.

निसर्ग सामर्थ्यवान आहे आणि तिचे उपचार देखील आहेत! आयुर्वेद तुमचे उत्तर असू द्या.

FSSAI_logo.png
Lic. No. MP/25D/20/789

Country of Origin

fssai
INDIA

मुख्य साहित्य

प्रत्येक बाटलीच्या आत काय जाते!

प्रत्येक बाटली डिटॉक्सिफायिंग, लघवीचे प्रमाण वाढवणारा पदार्थ आणि दाहक-विरोधी गुणधर्मांनी भरलेली असते.तुरटीकिंवाफिटकरी भस्मतुमच्या मुत्रपिंडातील विषारी द्रव्ये काढून टाकते, तुमच्या किडनीला योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत करते. हे तुमच्या मज्जासंस्थेला समर्थन देत आणि रक्तदाब राखून शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट संतुलन देखील राखून ठेवते.

मूत्रपिंड साफ करण्यासाठी हे एक आयुर्वेदिक औषध आहे आणि ते पाचक रसांचे उत्पादन उत्तेजित करते आणि आवश्यक पोषक तत्वांचे शोषण सुलभ करते.

'एक तीर, दो निशाने!'

वापर सूचना

तुमचा ब्लड प्रेशर आणि किडनी समस्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग आहे!

डिटॉक्स अनुभवा!

एका चमच्यावर दोन किंवा तीन वाटाण्याच्या आकाराचे भाग घेऊन अल्फा रामबन भस्मचा उत्तम फायदा घ्या. किंचित गोड आणि आंबट चवीचा आनंद घेऊन साध्या पाण्याच्या ताजेतवाने ग्लाससह त्याचे अनुसरण करा.

या विधीमुळे केवळ तुमचे पोट साफ होत नाही, तर तुमचे सर्वांगीण कल्याण देखील होते
हलके वाटत आहे! किडनी स्टोनसाठी या सर्वोत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधाच्या चांगुलपणाचा अवलंब करा, हे जाणून घ्या की ते कोणत्याही दुष्परिणामांपासून मुक्त होण्याचे अतिरिक्त आश्वासन देते.

नैसर्गिकरित्या संतुलित शरीरासाठी शुभेच्छा!

View full details

Frequently asked questions about Alpha Ramban

What is Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer is an Ayurvedic preparation designed to help manage blood pressure levels. Its key ingredient is Alum (Fitkari Bhasma), known for its health benefits in Ayurveda.

How does Alpha Ramban Bhasm help in managing blood pressure?

The product utilizes the properties of Alum (Fitkari Bhasma), which is known for its detoxifying, diuretic, and anti-inflammatory properties. It aids in the management of blood pressure levels.

Is Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer safe to use?

Yes, it is an Ayurvedic and natural product, making it safe for use as directed.

How should I consume Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

It is important to follow the dosage instructions provided on the product packaging or as a healthcare professional advises. Ensure to consume plenty of water after each dose.

Why is it necessary to drink a lot of water after taking a dose?

Drinking plenty of water after taking Alpha Ramban Bhasm helps flush out toxins and supports the product's detoxifying effect.

Can Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer be taken with other medications?

While Alpha Ramban Bhasm is natural, it is advisable to consult with a healthcare provider before combining it with other medications to avoid potential interactions.

Are there any side effects of using Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

Being an Ayurvedic product, it is considered safe and natural for use.

How long does it take to see results from using Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

Results can vary depending on individual health conditions and adherence to the recommended usage. Maintaining a consistent regimen is important to see the best results.

Can children use Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

Alpha Ramban Bhasm is suitable for ages 16 and above.

Is Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer vegan/vegetarian?

Yes, being an Ayurvedic preparation primarily consisting of Alum (Fitkari Bhasma), it is suitable for both vegans and vegetarians.

How should I store Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its efficacy.

Can Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer help with other conditions besides blood pressure?

While primarily aimed at managing blood pressure, the detoxifying and anti-inflammatory properties of Alum (Fitkari Bhasma) may offer additional health benefits.

How often should I take Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

Follow the recommended dosage on the product packaging as directed.

Do any health organizations approve Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer?

While Ayurvedic products are recognized for their natural benefits, Alpha Ramban has specific approval from FSSAI & AYUSH. It's advisable to choose products from reputable sources.

Where is Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer manufactured?

The product is manufactured in India, adhering to traditional Ayurvedic principles.

Can Alpha Ramban Bhasm Blood Pressure Balancer improve overall health?

While designed for blood pressure management, the natural properties of Alum (Fitkari Bhasma) may contribute to overall health and wellness when used as part of a balanced lifestyle.