Fall into the arms of a restful night's sleep and a restored next day with nature's power and potential.

उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 5

गाढ झोपेसाठी अल्फा K2 थेरपी

गाढ झोपेसाठी अल्फा K2 थेरपी

नियमित किंमत Rs. 504.00
नियमित किंमत विक्री किंमत Rs. 504.00
विक्री विकले गेले
कर समाविष्ट. चेकआउटवर शिपिंगची गणना केली जाते.

आकार: 10 मिली

आवाज आणि गाढ झोप, ज्याला आरईएम स्लीप असेही म्हणतात, शरीर आणि मन या दोन्हींसाठी आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही गाढ झोपता तेव्हाच तुमच्या शरीराची सेल्युलर दुरुस्ती होते, संज्ञानात्मक कार्ये संतुलित होतात आणि दोषही!

आम्ही मदर नेचरचे निवडक आयुर्वेदिक स्लीप इन्ड्युसर एकत्र थोड्या बाटलीत विकत घेतले आहेत! गाढ झोपेसाठी हे आयुर्वेदिक औषध तुम्हाला निद्रानाश, धडधडणे आणि झोपेच्या अभावाशी प्रभावीपणे लढण्यास मदत करेल.

Ingredient Profile

Instructions for use

ट्रान्स मध्ये पाऊल

तुमच्या पलंगाला मिठी मारण्यासाठी तयार आहात जसे पूर्वी कधीही नव्हते?

फक्त आपल्या बोटांवर काही थेंब घ्या आणि ते आपल्या कपाळावर आणि मंदिरांवर घासून घ्या. तुम्ही तुमच्या उशावर काही थेंब टाकू शकता. जसे तुम्ही परिपूर्ण मिश्रण श्वास घेता, तुम्ही आराम कराल आणि तणाव कमी कराल. निद्रानाशासाठी हे आयुर्वेदिक औषध तुम्हाला चांगली आणि जास्त वेळ झोपण्यास मदत करेल.

हे वापरून पहा आणि आराम करा! आम्हाला माहित आहे की ती दीर्घकाळ झोपणार आहे! Zzz!

संपूर्ण तपशील पहा

What Causes Sleep Difficulties?

The sleep cycle is essential for your body's function and health. Here are some reasons why your sleep cycle might be disrupted:

Poor Sleep Habits: Irregular sleep schedules, staying late, or sleeping late can disrupt sleep patterns.
Stress and Anxiety: High levels of stress and anxiety can make it difficult to fall asleep or stay asleep.
Physical Activity: Doing strenuous physical activity too close to bedtime can interfere with sleep.
Screen Time: Exposure to screens (e.g., phones, tablets, or laptops) before bedtime can disrupt sleep.
Caffeine and Nicotine: Consuming caffeine or nicotine too close to bedtime can interfere with sleep.
Diet and Nutrition: Consuming heavy meals or foods that cause indigestion before bedtime can disrupt sleep.
Environmental Factors: Noise, light, or extreme temperatures can interfere with sleep.
Lack of Relaxation: Failing to wind down before bedtime or engaging in stimulating activities before sleep can make it difficult to fall asleep.
Sleep Environment: An uncomfortable sleep environment, such as a room that is too hot or cold, can disrupt sleep.
Work-Life Balance: Poor work-life balance, including long work hours or excessive workload, can lead to sleep issues.
Social Media: Excessive social media use before bedtime can interfere with sleep.

 • Camphor 

  Camphor Known for its calming and soothing properties, camphor helps to reduce stress and anxiety, making it easier to fall asleep.

 • Peppermint

  Peppermint oil has a refreshing and invigorating effect, helping to clear the mind and promote a sense of calm.

 • Ajwain

  Ajwain oil has a calming and soothing effect, helping to reduce anxiety and promote a restful night's sleep.

 • Lavender

  Lavender oil is known for its calming and soothing properties, helping to promote relaxation and reduce stress.

 • Tea Tree

  Tea tree oil has antiseptic and anti-inflammatory properties, helping to soothe and calm the mind and body.

 • Lemongrass

   Lemongrass oil has an enticing essence that helps your body push towards the REM sleep mode.

Tips That Will Help You Sleep Better

Set a consistent sleep schedule

Go to bed and wake up at the same time every day, including weekends. This helps regulate your body's internal clock and improves the quality of your sleep.

Avoid screens before bed

The blue light emitted by smartphones, tablets, and computers can suppress melatonin production, making it harder to fall asleep. Try to avoid screens for at least an hour before bedtime or use blue light filtering glasses or apps.

Practice relaxation techniques

Try relaxation techniques like deep breathing, progressive muscle relaxation, or guided imagery to help calm your mind and body before sleep.

Limit caffeine and nicotine

Avoid consuming caffeine and nicotine in the hours leading up to bedtime, as they can interfere with your ability to fall asleep.

Get regular exercise

Regular exercise can help improve sleep quality, but avoid vigorous exercise within a few hours of bedtime, as it can stimulate your body and make it harder to fall asleep.

Alpha K2 बद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

अल्फा K2 म्हणजे काय?

अल्फा K2 हे एक आयुर्वेदिक थेरपी उत्पादन आहे जे गाढ झोपेला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. हे अल्फा आरोग्याचे एक नैसर्गिक सूत्र आहे ज्याचा उद्देश लोकांना विश्रांतीची स्थिती प्राप्त करण्यास आणि त्यांच्या झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करणे आहे.

गाढ झोपेसाठी अल्फा K2 आयुर्वेदिक औषध कसे कार्य करते?

अल्फा K2 मन आणि शरीराला आराम देण्यासाठी आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींच्या शांत गुणधर्मांचा वापर करते. या
घटक शरीराच्या नैसर्गिक झोपेचे चक्र संतुलित करण्यास, तणाव कमी करण्यास आणि झोपेचा त्रास कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे खोल आणि अधिक पुनर्संचयित झोप येते.

अल्फा K2 मधील मुख्य घटक कोणते आहेत?

कापूर, पुदीना, लॅव्हेंडर आणि कॅरम बिया यांसारख्या औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. हे आयुर्वेदिक आहेत
आणि परंपरेने विश्रांती आणि झोपेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरले जाते.

गाढ झोपेसाठी अल्फा K2 आयुर्वेदिक औषध प्रत्येकासाठी सुरक्षित आहे का?

अल्फा K2 नैसर्गिक घटकांपासून बनवलेले आहे आणि प्रौढांसाठी सुरक्षित मानले जाते. तथापि, व्यक्ती
विशिष्ट औषधी वनस्पतींच्या ऍलर्जीसह किंवा औषधोपचार असलेल्यांनी वापरण्यापूर्वी आरोग्य सेवा प्रदात्याचा सल्ला घ्यावा.

गाढ झोपेसाठी मी Alpha K2 आयुर्वेदिक औषध कसे वापरू शकतो?

अल्फा K2 सामान्यत: सहाय्य करण्यासाठी, निजायची वेळ आधी, निर्देशानुसार उत्पादन लागू करून वापरले जाते
विश्रांती आणि झोप. उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवरील सूचनांनुसार किंवा आरोग्यसेवा व्यावसायिकांच्या सल्ल्यानुसार अर्ज आणि डोसची अचूक पद्धत पाळली पाहिजे.

अल्फा K2 किती लवकर आराम देते?

अल्फा K2 सह आरामाची सुरुवात व्यक्तीपरत्वे बदलू शकते. काहींना त्याचे शांत परिणाम जाणवू शकतात
पहिल्या रात्री, इतरांना पूर्ण फायदे अनुभवण्यासाठी कालांतराने ते सातत्याने वापरावे लागेल.

Alpha K2 वापरण्याचे कोणतेही दुष्परिणाम आहेत का?

त्याच्या नैसर्गिक रचनेमुळे, अल्फा के 2 नैसर्गिकरित्या चांगले सहन केले जाते. कोणतेही additives आणि रसायने नाहीत
तुमच्या शरीराला कोणतीही हानी होणार नाही याची खात्री करा.

अल्फा K2 सर्वांगीण कल्याणासाठी कसे योगदान देते?

झोपेची गुणवत्ता सुधारून, अल्फा K2 चांगले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी योगदान देऊ शकते. पुरेसा
शरीराच्या दुरुस्तीच्या प्रक्रिया, मूड नियमन आणि संज्ञानात्मक कार्यासाठी झोप आवश्यक आहे.

गाढ झोपेसाठी मी अल्फा K2 आयुर्वेदिक औषध कोठे खरेदी करू शकतो?

Alpha K2 अधिकृत अल्फा आरोग्य वेबसाइट, Amazon आणि इतर ऑनलाइन द्वारे खरेदी केले जाऊ शकते
किरकोळ विक्रेते जे आयुर्वेदिक आरोग्य उत्पादने घेऊन जातात.

अल्फा K2 चा कंटेनर किती काळ टिकतो?

अल्फा के 2 चा कंटेनर किती काळ टिकेल याचा कालावधी वापराच्या वारंवारतेवर अवलंबून असतो
प्रत्येक वेळी लागू रक्कम. परिणामकारक परिणाम प्रदान करताना ते टिकेल याची खात्री करण्यासाठी शिफारसीनुसार उत्पादन वापरणे महत्वाचे आहे.

Alpha K2 इतर औषधांसोबत वापरले जाऊ शकते का?

Alpha K2 हे एक नैसर्गिक थेरपी उत्पादन आहे आणि इतर औषधांसोबत वापरले जाऊ शकते. तथापि, जर आपण
प्रिस्क्रिप्शन औषधांवर आहेत, विशेषत: झोपेसाठी किंवा मानसिक आजारांसाठी, वापरण्यापूर्वी तुमच्या आरोग्य सेवा प्रदात्याचा सल्ला घ्या.

अल्फा के 2 शाकाहारी आणि क्रूरता मुक्त आहे का?

होय, अल्फा K2 पूर्णपणे शाकाहारी आहे आणि त्याच्या टप्प्यात आणि प्रक्रियांमध्ये क्रूरता-मुक्त आहे. आमची उत्पादने
स्थानिक पातळीवरून मिळणाऱ्या घटकांमधून येतात जे स्वतंत्रपणेही उपलब्ध असतात!

अल्फा K2 आयुर्वेदिक मध्ये कसे बसते
जीवनशैली?

अल्फा K2 आयुर्वेदिक तत्त्वांशी संरेखित करते, नैसर्गिक आणि सर्वांगीण आरोग्य पद्धतींवर जोर देते. हे उत्पादन एका व्यापक आयुर्वेदिक जीवनशैलीचा भाग असू शकते जे संतुलनास प्राधान्य देते,
विश्रांती आणि सामान्य आरोग्य समस्यांसाठी नैसर्गिक उपाय.

Alpha K2 रोज रात्री वापरता येईल का?

होय, Alpha K2 नियमित वापरासाठी डिझाइन केले आहे. तुमच्या रात्रीच्या नित्यक्रमात त्याचा समावेश केल्याने खात्री होते
सातत्यपूर्ण फायदे आणि सुधारित झोप गुणवत्ता.